Kerrostalorakentaminen

246_warmialogo_original

Haasteet

Hyvin toimivan lattialämmitysjärjestelmän toteuttamisessa kerrostaloihin on haasteita. Ylimmän kerroksen lämmöntarve verrattuna välikerrosten asuntoihin on suuri, usein yli kaksinkertainen. Lisäksi lämmitysverkoston käyttöpaineen ja kokonaisvirtaaman vaihtelut on otettava huomioon. Asukkaiden erilaisen lämpöaistimuksen vuoksi lämmitysjärjestelmältä vaaditaan joustavuutta.

Kerrostalorakentamisessa vaadittu askeläänten eristys (53dB) vaatii tietyn lattiarakenteen. Lattialämmityksen ja lattiarakenteen yhteensopivuus on varmistettava. Myös lattioiden pintamateriaalien vaihtelevuus eri asunnoissa
asettaa omat vaatimuksensa.

Ratkaisut

Warmian toteuttama huoneistokohtainen suunnittelu ja tarkoitukseen soveltuvat komponentit mahdollistavat asuntokohtaisen lämmönsäädön.

Lattialämmitysjärjestelmän peruslähtökohtia Warmialla on huonekohtainen lämpöhäviölaskelma. Mitoitus ja putkitus perustuvat todellisiin lämpöhäviöihin. Kerrostaloihin soveltuvat komponentit takaavat äänettömän ja halutun virtaaman.

Lattialämmitysputket asennetaan erilliseen pintavaluun. Pintalaatan ja kantavan rakenteen väliin tulee asentaa lämpöeriste, joka samalla täyttää askeläänten eristykselle vaadittavan tason. Tasalämpöinen, vesikiertoinen lattialämmitys sopii kaikkien pintamateriaalien kanssa.

Eri pintamateriaalien lämmönläpäisykyky huomioidaan jo lattialämmityksen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi asukas pystyy säätämään lämpötilaa huonekohtaisesti seinälle asennettavan termostaatin avulla. Warmian käyttämät mikroprosessoriohjatut termostaatit toimivat 0,1oC:n tarkkuudella.

Warmian lattialämmitysasennuksen suorittavat kerrostaloihin erikoistuneet asentajat. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tehdään tasapainotussäätö, virtaamien todentaminen sekä käytön opastus. Warmia myöntää 10 vuoden toimintatakuun myös kerrostalojen lattialämmitysjärjestelmiin.

Askeleen verran pidemmälle kehitetty lattialämmitys

Warmia-lattialämmitysjärjestelmien suunnittelussa on huomioitu asukasviihtyvyyteen merkittävästi vaikuttavat matalien äänien aiheuttama terävä askeltöminä sekä rakennevärähtely.

Silent-asennuslevytuoteperhe on Warmian ratkaisu Suomen viranomaisten asettamalle askeläänivaatimukselle. Niiden ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa matalammat välipohjaratkaisut, mikäli rakennesuunnittelu ja jännevälit sen sallivat. Tämä tuo rakennuttajalle kustannussäästöjä sekä parempien askeläänitasolukujen myötä parantaa kohteen asukasviihtyvyyttä.

Lue lisää