Warmia Silent-asennuslevy

Warmia » Lattialämmitys » Lattialämmityskomponentit » Warmia Silent -asennuslevy

Warmia on tuonut markkinoille Warmia Silent-asennuslevyn, joka on ratkaisu Suomen viranomaisten asettamille vaatimuksille. Silent-levyn rakenne on ainutlaatuinen Suomen markkinoilla ja edustaa näin parhaimmistoa lattialämmityskohteissa, joissa edellytetään askeläänivaatimuksia. Silent-levy on todella helppo asentaa ja yhdessä pumpattavan kipsimassan kanssa nopeuttaa entisestään rakentamista ja luo asumisviihtyvyyttä.

Askeläänivaatimukset

Suomessa viranomaiset ovat asettaneet vaatimukset askeläänitasoluvusta asuinhuoneistojen väliseen äänitasoon. Tämä luku määritetään Suomen Rakentamismääräyskokoelman C1/1998 ”Äänieristys ja Meluntorjunta rakennuksessa”. Tällä hetkellä luku L’n,w on 53 dB. Tämä asettaa rakennuttajalle omat haasteensa, koska asukasviihtyvyyden kannalta varsinkin matalien äänien aiheuttama terävä askeltöminä ja rakennevärähtely on usein häiritsevää. Askeläänitason parantaminen jälkikäteen on todella työlästä ja kallista, joten sen vuoksi äänitasojen huomioiminen etukäteen on tarpeellista.

”Mittauksen mukaan Warmia Silent-levyllä saavutetaan parempi askeläänieristävyys erityisesti matalilla äänillä, kuin aikaisemmin käytetyllä kakstiheyslevyllä. Esimerkiksi kävely ei saa Silent-levyrakenteella niin terävää askeltöminää ja rakennevärähtelyä kuin tavallista kakstiheyslevyä käytettäessä”. (Lähde Promethor-raportti PR-R1808-1B)

Warmia Silent-asennuslevyn rakenne

1. Päällimmäinen kerros: PE-muovi, jonka avulla levyt asennetaan toisiinsa, PE-muovin asennusnystyn yläpinnassa oleva ”kynsi” lukitsee lattialämmitysputken tukevasti paikoilleen ja kerros estää myös EPS-solukon irtoamisen kun sen päällä kävellään.

2. Pohjakerros: Erittäin elastinen erikseen paisutettettu EPS-solukko, joka vaimentaa erittäin tehokkaasti askelääniä ja näin ollen vaimentaa myös suurimman osan koko rakenteen askeläänisuodatusominaisuudesta. EPS-solukko täyttää myös levyn pinnassa olevat asennusnystyt.

Askeläänimittaus

Warmia Oy on testauttanut ulkopuolisella puolueettomalla taholla Warmia-Silent levyn askelääniominaisuudet. Promethor Oy:n tekemässä testissä todettiin, että Silent levyn askelääniominaisuuudet ovat poikkeuksellisen hyvät. Levyn dynaaminen jäykkyys on täysin rinnastettavissa siihen, kuinka hyvin se suodattaa askelääniä ja Silent levyssä se on 11 MN/m³. Kun verrataan 3 cm paksuun askeläänivillaan jota on pidetty parhaiten ääntä suodattavana materiaalina ja jossa vastaava luku on 10 MN/m³, niin voidaan todeta että levy on todella huipputuote askelääniominaisuuksien puolesta unohtamatta monia muita hyviä ominaisuuksia joita levyssä on, kuten valmis pumppausalusta, kiinnitysalusta lattialämmitysputkille joka mahdollistaa spiraaliasennuksen, helppo asennettavuus jne.

Käytettäessä tyypillistä kantavaa betonivälipohjaa, jonka paksuus on 240 mm, saavutetaan mitatulla kelluvalla rakenteella noin +-1 dB muutos askeläänitasolukuun, joka täyttää Suomen Rakentamismääräyskokoelman C1/1998 määräysarvon 53 dB reilusti. Näin rakentaja saavuttaa kustannussäästöjä, kun ei tarvitse tehdä paksuja välipohjaratkaisuja askeläänien takia.

Katso Lataa Promethor Oy tekemä raportti alta.

Tekninen materiaali