Ulkoalueiden sulanapitojärjestelmä tuo mukavuutta arkeen

Warmian sulanapitojärjestelmä pitää niin pienet kuin suuretkin ulkoalueet sulana ja mukavana läpi talven.

Sulanapitojärjestelmällä saadaan myös mukavuutta asumiseen: talon kulkuväylät ja autotallien edustat pystytään pitämään puhtaina ja samalla sisälle kantautuvan lian määrä vähenee.

Sulanapitojärjestelmä

Warmia-sulanapitojärjestelmällä pystytään kustannustehokkaasti pitämään sulana alueet, joissa lumen ja jään aiheuttamien haittojen torjunta ei ole järkevää perinteisin keinoin. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi: keskusta-alueet, alueet joissa hiekoutushiekan aiheuttamat haitat huomattavat, ajorampit, isojen sisäänkäyntien edustat ja palloilukentät.

Sulanapitojärjestelmän suunnittelu

Warmia-sulanapitojärjestelmä suunnitellaan aina kohdekohtaisesti. Suunnitteluun vaikuttavat käyttötarkoitus, paikkakuntakohtaiset mitoitusolosuhteet sekä kohteen/alueen hoitoluokitus.

Sulanapitojärjestelmän teknisenä perusperiaatteena on putkipiirien yhtämittaisuus, jolloin virtaamat ja tasapainotus saadaan toimivaksi. Putkivälit ovat 200, 250 tai 300 mm sulatus- ja kuivatustehon tarpeen mukaan.

Warmia Oy käyttää sulanapitokohteissaan korkealaatuisia ja tyyppihyväksyttyjä sekä polyeteenistä (PE) valmistettuja putkia, jotka ovat halkaisijaltaan joko 20 tai 25 mm. Putket ovat pitkäikäisiä ja kestävät hyvin niihin sulanapidossa kohdistuvat rasitukset.

Lämmönlähteenä sulanapitojärjestelmässä voidaan käyttää kaukolämmön paluuvettä, isojen koneistojen lauhdevettä, maalämpöä tai muuta vastaavaa, koska Warmia-sulanapitojärjestelmässä käytetään happidiffuusiosuojattua putkea. Veden lämpötilan ei tarvitse olla kuumaa, noin 40 C riittää. Lämmönvaihtimen kanssa sulanapitojärjestelmä voidaan täyttää glykoliseoksella ja liittää rakennuksen lämmitysjärjestelmään. Mitoitusteho on keskimäärin n. 300 W/m2.

Jakotukki ja lämmönohjaustapa suunnitellaan myös yksilöllisesti kohteen tarpeet huomioiden. Jakotukki sijoitetaan joko rakennuksen seinälle tai maan alle lämmönsyötön tulosuunnasta riippuen.

Sulanapidon asentaminen

Warmia-sulanapitojärjestelmän asennus suoritetaan aina kantavalle alustalle. Alustana voi olla betoni, tiivistetty maa, eristekerros tai asfaltti. Sulanapitoputki kiinnitetään alustaan ja peitetään noin 100mm paksuisella kerroksella tiivistettyä kivituhkaa tai maakosteaa betonia. Putket voidaan myös valaa betoniin. Kerroksen vahvuus määräytyy pinnoitteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Tärkeää on, ettei putkeen kohdistu liian suurta pistekuormaa.

Pinnoitteeksi sulanapitojärjestelmän päälle sopii asfaltti, kiveys, laatoitus tai esim. pelikentän nurmikko.

Sulatusjakotukin tekniset tiedot

Sulanapidon rakenne-esimerkkejä