Sulanapito –Kustannustehokas ja elämää helpottava ratkaisu talvikunnossapitoon

Warmia lattialämmitys

Sulanapito– Kustannustehokas ja elämää helpottava ratkaisu talvikunnossapitoon

 

Lähes joka kolmas suomalainen on kaatunut liukastumisen seurauksena edellisen kahden talven aikana (lähde: Liikenneturvan selvitys 2021). Suurin osa liukastuvista selviää säikähdyksellä, mutta pahimmillaan liukastumisella voi olla vakavatkin seuraukset.

Suomen kaltaisessa vaihtelevien olosuhteiden maassa kulkuväylien sekä piha-alueiden helppokulkuisuudesta ja käyttömukavuudesta onkin tärkeää huolehtia vuoden ympäri.

Sulanapitoputkitus on helposti toteutettava ratkaisu esimerkiksi pihojen, palloilukenttien, ajoramppien ja -väylien, kävelykatujen sekä torialueiden ympärivuotiseen sulanapitoon. Sulanapitojärjestelmä on kustannustehokas ratkaisu alueille, joissa lumen ja jään aiheuttamia haittoja on hankala torjua perinteisillä keinoilla.

Sulanapidolla paitsi lisätään mukavuutta ja vähennetään jalankulkijoiden sekä ajoneuvojen tapaturmariskiä, myös poistetaan hiekoituksesta ja suolauksesta koituvia haittoja. Kun pintoja ei tarvitse hiekoittaa tai suolata, hiekka ei kulkeudu sisätiloihin, ajaudu viemäreihin tai pölise ilmassa kevään koittaessa. Samalla vähennetään myös suolauksen ympäristövaikutuksia. Useampi kallis työvaihe jää pois, kun hiekkaa ei tarvitse levittää talven mittaan useita kertoja ja keväällä kovalla vaivalla poistaa.

Warmialla on vankka kokemus monien erilaisten kohteiden sulanapidosta. Käytämme tehdasvalmisteisia, kahden tuuman RST-jakotukkeja sekä korkealaatuista 20 mm tai 25 mm sulapitoputkea, kohteen tarpeesta riippuen. Pystymme toteuttamaan sulanapidon niin pienille kuin suurillekin alueille.

Olemme toteuttaneet muun muassa Tampereen Kannen areenan, Turun toriparkin ajoluiskien ja Seinäjoen keskustorin sulanapidon sekä viimeisimpänä Warmian oman, rakenteilla olevan hallin pihan sulanapidon.

Älä anna talvien yllättää. Pyydä tarjous ulkoalueen sulanapitojärjestelmästä.