Vastuullisuus Warmian toiminnassa

Vastuullisuus Warmian toiminnassa

31.08.23 | Blogi

Warmia tunnistaa toimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset ja panostaa toiminnassaan yhä enemmän hiilijalanjäljen minimointiin.

Warmia pienentää ympäristö- ja ilmastovaikutuksia toimitiloissaan sekä kuljetuksissaan. Uudet modernit toimitilat lämpiävät uusiutuvalla energialla eli maalämmöllä. Myös toimitilojen valaistuksessa on panostettu energiatehokkuuteen käyttämällä kaikkialla led-valoja sekä liiketunnistimia, jolloin energiaa ei kuluteta turhaan, vaan valaistusta ylläpidetään vain siellä, missä on toimintaa.

Logistiikassa, Warmia pyrkii keskittämään toimituksia isompiin eriin, jolloin kuljetusten määriä pystytään vähentämään.

Warmia minimoi raaka-ainehukkaa ja edistää kiertotaloutta koko arvoketjussaan. Yhtiön asennuksessa käyttämä putkimateriaali on kierrätettävää muovia. Asian merkitys konkretisoituu hyödynnettäessä työmailta toisinaan jääviä putken pätkiä.

Warmia pyrkii vähentämään jätteiden määrää jokapäiväisessä toiminnassaan sekä lajittelee toiminnassaan syntyvän pakkausjätteen tehokkaasti. Pahvit ja muovit kerätään erikseen kierrätystä varten.

Vastuullisuuteen kuuluu myös läpinäkyvä toiminta.

Warmia on aina pyrkinyt rehelliseen liiketoimintaan, jossa se työnantajana hoitaa toimintaympäristöönsä kuuluvat velvoitteensa, kuten vaikkapa verot ja muut työnantajamaksut, työterveydenhuolto sekä henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Warmia ei myöskään toiminnassaan pyri vaikuttamaan asiakkaaseen väärällä tavalla. Yhteistyö asiakkaan kanssa on avointa sekä tasavertaista ja sopimuksia kunnioittavaa. Lahjonta tai siihen verrattavat keinot eivät kuulu toimintatapoihimme.

Warmian tavoitteena on kehittää toimintaa yhä vastuullisemmaksi yhteisen hyvinvoinnin ja laadun takaamiseksi.